© Stichting geschiedschrijving in de gemeente Dronten 2022

Nieuwsbrief 38 Een speciale nieuwsbrief met een drietal cultuur-historische fietsroutes door de drie dorpen. Nieuwsbrief 43 Aankondiging lezing, Rabo Clubsupport, Nieuwste uitgave Voor nieuwsbrieven van oudere datum zie: Nieuwsbrieven

Vier nieuwsbrieven per jaar

Donateurs en belangstellenden krijgen vier keer per jaar via de mail onze Nieuwsbrief toegezonden. Hierin wordt niet alleen een overzicht van onze activiteiten gegeven, maar ook lezingen, excursies en dergelijke aangekondigd. De resterende ruimte wordt gevuld met de rubrieken: Verdwenen, een advertentie van toen of andere historische onderwerpen Via de Nieuwsbrief hebben de donateurs toegang tot het afgeschermde deel van de website, dat bestaat uit filmpjes, interviews en ons boekje over de Zeskamp.

Nieuwsbrieven

De eerste nieuwsbrief van de Stichting Geschiedschrijving werd in 1992 uitgegeven. In die brieven werd teruggekeken naar het lokale nieuws van 25 jaar geleden zoals het toen in 1967 in De Flevolander vermeld stond. Men noemde het Dronten Toen. Dit soort nieuwsbrieven bestaat niet meer. De titel nog wel, want elke week verschijnt de rubriek in de Flevopost.
Lorem Ipsum Dolor
Nieuws Onze jongste publicatie [2019] gaat over de gezondheidszorg. Het boek is bij de boekhandel te koop. Die van 2018 ging over de kleuterscholen en de lagere scholen in de gemeente Dronten. In 2017 verscheen een tweetal boeken. In het eerste boek stond De Meerpaal centraal; de bouw, het functioneren, de activiteiten maar vooral hoe de inwoners van Dronten De Meerpaal beleefd hebben en nog beleven. In het tweede boek is in negen thema’s en 25 vensters de geschiedenis van Dronten verhaald.

© Stichting geschiedschrijving Dronten

Vier nieuwsbrieven per jaar

Donateurs en belangstellenden krijgen vier keer per jaar via de mail onze Nieuwsbrief toegezonden. Hierin wordt niet alleen een overzicht van onze activiteiten gegeven, maar ook lezingen, excursies en dergelijke aangekondigd. De resterende ruimte wordt gevuld met de rubrieken: Verdwenen, een advertentie van toen of andere historische onderwerpen Via de Nieuwsbrief hebben de donateurs toegang tot het afgeschermde deel van de website, dat bestaat uit filmpjes, interviews en ons boekje over de Zeskamp.
Nieuws

Nieuwsbrieven

De eerste nieuwsbrief van de Stichting Geschiedschrijving werd in 1992 uitgegeven. In die brieven werd teruggekeken naar het lokale nieuws van 25 jaar geleden zoals het toen in 1967 in De Flevolander vermeld stond. Men noemde het Dronten Toen. Dit soort nieuwsbrieven bestaat niet meer. De titel nog wel, want elke week verschijnt de rubriek in de Flevopost.
Lorem Ipsum Dolor